Välkommen till årets sista medlemsträff 3 december, kl. 9-12.

Vi ber att få återkomma om innehållet för dagen.

Har du frågor så vänd dig gärna till:

Catrine W Lindholm, catrine@cwlcoaching.se

Hanna Carlson, hanna@uttakleiv.se

Varmt välkomna hälsar vi från Styrelsen!

Maria, Hanna, Merja, Sara och Catrine