Med rådande coronasituation ersätts höstens heldags-och halvdagsträffar med fyra ”Kunskapsmellis” – digitala träffar med fyra olika teman kring hur vi som facilitatorer kan agera i det nya normala. Till varje tema kopplar vi också det vi påbörjade på träffen i våras kring Utvecklande ledarskap.


De fyra kunskapsmellis är

  1. Skapa delaktighet – 14/9 kl 15-15.45
  2. Skapa engagemang – 14/10 kl 15-15.45
  3. Låta alla komma till tals – 24/11 kl 10-10.45
  4. Skapa psykologisk trygghet i det digitala rummet – 10/12 kl 10-11.15

Är du inte medlem men känner att det här intressant, är du välkommen att kontakta oss för att höra mer och bli medlem.