Hem

Välkommen till Facilitatornätverket!

För dig som vill inspireras och utveckla dig själv och andra inom facilitering.

Nästa nätverksträff kommer att vara den 18 september.

Läs mer...

Temat för nätverksträffen denna gång var "Digitala möten".

I dagens arbetsliv ingår allt oftare möten på distans där vi använder, eller skulle behöva använda, modern teknik. Alltför ofta brister det både i teknik och kunnande för att dessa möten ska bli lika bra som ett fysiskt. Denna nätverksträff satte fokus på Digitala Möten och hur vi kan utveckla dessa i vår roll som facilitatorer.

Läs mer...

Facilitatornätverket är ett ideellt nätverk för alla som praktiserar facilitering och vill träffa andra inom området och utbyta erfarenheter.

Läs mer...

Svenska Facilitatornätverket