Välkommen till
Svenska Facilitatornätverket

Föreningen för dig som vill utvecklas inom facilitering

Vilka är vi?

Svenska Facilitatornätverket (SFN) är ett ideellt nätverk för alla som praktiserar facilitering och vill träffa andra inom området. Vi byter erfarenheter, tar del av senaste forskningen inom området, lär och har roligt tillsammans.

Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar både digitalt och fysiskt för att fördjupa och vidareutvecklas inom olika delar av facilitering som metoder, gruppdynamik, kreativitet, besvärliga situationer och facilitatorrollen med mera. För att stärka lärandet för att tid att blicka tillbaka, utbyta reflektioner och tankar efter erbjuder SFN ett digitalt eftersnack en tid efter varje nätverksträff.

Våra träffar är i högsta grad interaktiva och för det mesta handlar det om att prova på och reflektera tillsammans med andra facilitatorer. Som medlem har du också möjlighet att bjuda in till facilitatorlabbet, en utforskande träff där möjlighet ges att testa nya metoder och verktyg.

Följ oss på LinkedIn

Prova som gäst!

Du får gratis prova på en nätverksträff i mån av plats. Känner du en befintlig medlem kan denna anmäla dig eller så får du gärna kontakta oss.

Vill du bli medlem?

Läs mer om medlemskapet eller kontakta oss.

Nyhet – i augusti släpper vi bok

Nästa träff

28 aug – Bokrelease SFN bok

Träffar 2024

Träffar 2023

Träffar 2022

Träffar 2021

  • 23 november, 8.30-16.00. Ovisshet, vitalitet – tillit
  • 29 september, kl 9.00-12.00 . Vår roll i det ”nya konferensrummet”
  • 27 maj, kl 14-17. Facilitera hybridmöten
  • 20 april, kl 9.30 – 11.30. SFNs hjärngym