Välkommen till
Svenska Facilitatornätverket

Föreningen för dig som vill utvecklas inom facilitering

Vilka är vi?

Svenska Facilitatornätverket (SFN) är ett ideellt nätverk för alla som praktiserar facilitering och vill träffa andra inom området. Tillsammans utbyter vi erfarenheter, tar del av senaste forskningen inom området och framförallt har skoj 🙂

Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar både digitalt och fysiskt för att fördjupa och vidareutvecklas inom olika delar av facilitering som metoder, gruppdynamik, kreativitet, besvärliga situationer och facilitatorrollen med mera.

Våra träffar är i högsta grad interaktiva och för det mesta handlar det om att prova på och reflektera tillsammans med andra facilitatorer.

Prova som gäst!

Du får gratis prova på en nätverksträff i mån av plats. Känner du en befintlig medlem kan denna anmäla dig eller så får du gärna kontakta oss.

Vill du bli medlem?

Läs mer om medlemskapet eller kontakta oss.

Planerade träffar

Hösten 2021

Följande datum är planerade

Tidigare träffar 2021