Välkommen till
Svenska Facilitatornätverket

Föreningen för dig som vill utvecklas inom facilitering

Vilka är vi?

Svenska Facilitatornätverket (SFN) är ett ideellt nätverk för alla som praktiserar facilitering och vill träffa andra inom området. Tillsammans utbyter vi erfarenheter, tar del av senaste forskningen inom området och framförallt har skoj 🙂

Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar både digitalt och fysiskt för att fördjupa och vidareutvecklas inom olika delar av facilitering som metoder, gruppdynamik, kreativitet, besvärliga situationer och facilitatorrollen med mera.

Våra träffar är i högsta grad interaktiva och för det mesta handlar det om att prova på och reflektera tillsammans med andra facilitatorer.

Prova som gäst!

Du får gratis prova på en nätverksträff i mån av plats. Känner du en befintlig medlem kan denna anmäla dig eller så får du gärna kontakta oss.

Vill du bli medlem?

Läs mer om medlemskapet eller kontakta oss.

Våra träffar

2023

26 januari kl 8.30-10, Årsmöte

2022

9 november, heldag
Komedi och tragedi

28 september, kl 13-16
Facilitera med interkulturell kompetens

17 maj, kl 13-16
Att leda och facilitera för ett gemensamt lärande

24 mars, kl 13-16
Arbetsmiljö och praktiskt arbetsmiljö på distans

10 februari, kl 13-15 Årsmöte

2021

23 november, 8.30-16.00. Ovisshet, vitalitet – tillit

29 september, kl 9.00-12.00 . Vår roll i det ”nya konferensrummet”

27 maj, kl 14-17. Facilitera hybridmöten

20 april, kl 9.30 – 11.30. SFNs hjärngym