Facilitering – Vad är det?

Facilitering

Facilitering handlar om att leda deltagare på mötet genom mötesprocessen mot överenskomna mål på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet. Du som deltagare kan förvänta dig att komma till tals oavsett om du är utåtriktad eller lågmäld. Du som uppdragsgivare kan vara trygg med att mötet planeras och leds av en facilitator på ett effektivt sätt mot det syfte och mål som ni har kommit överens om med mötet.

En facilitator – vad gör den?

En facilitator är en mötesledare som har till uppgift att leda mötesprocessen så att deltagarna kan nå överenskommet mål. Facilitatorns uppgift är att stödja alla deltagare att göra sitt bästa genom att planera och leda mötet så att alla deltagare uppmuntras att delta, att deltagare hör varandra och gruppen tillsammans tar ansvar för helheten.

Vad kan en tjäna på facilitering?

Den största vinsten är att på kort tid åstadkomma mycket resultat i grupp. Med facilitering kan hela kompetensen i rummet tas tillvara – inte bara de pratglada och dominerande får plats utan alla uppmuntras att delta. Resultatet blir rikare och alla deltagare känner ägarskap för resultatet och kan stå för det även efter mötet. Andra vinster är att facilitering kapar missförstånd eftersom olikheter tydliggörs och uppmuntras.

Diplomering eller certifiering i facilitering?

Diplom i facilitering visar att du klarar av kunskapskrav för facilitering enligt internationell standard. Certifiering i facilitering tar diplomeringen ett steg till. Förutom kunskapskrav och påvisad erfarenhet av olika typer av workshopar ska färdigheten att facilitera visas upp dels i förberedelse och dels i en workshop framför en jury. IAF (Internation Association of Facilitators) utför certifiering.