Våra träffar

Datum i höst 2021

Reservera redan nu följande datum i din kalender:

29 september halvdag kl 9-12

Vi hoppas på en fysisk träff, men kan bli hybrid eller digital

23 november heldag kl 9.30-16.00

Vi hoppas på en fysisk träff, men kan bli hybrid eller digital

2021, 29 september kl 09-12
Vår roll i det ”nya konferensrummet”

Vi gör en omvärldsbevakning av ny teknik som passar när kraven är högre,  t.ex. vid hybridmöten, många deltagare,  säkerhet eller sändnings-kvalitet. Vi reflekterar över vad som kommer att krävas av olika roller för att få detta att fungera, samt konsekvenser av tekniken.

Träffen genomförs som ett hybridmöte med en panelgrupp i rummet  och övriga online. Genomförandet sker i samverkan med teknikbolaget E11even och deras nätverk.

Programmets innehåll i korthet

  1. Genomgång av teknik och säkerhet – vad är det vi ser i rummet och hur hänger det ihop?
  2. Rollfördelning och kompetenskrav för digitala möten med högre krav
  3. Möjligheter och begränsningar för dialog & engagemang

Hoppas att du vill bidra med dina erfarenheter eller frågor!

Utskick till medlemmar sker några veckor innan. Är du inte medlem kan du anmäla intresse via info@facilitatornatverket.se

2021, 23 november eftermiddag

Annika Sundh Meiling

Genom begreppen ovisshet – vitalitet – tillit utforskar vi tillsammans med hjälp Annika Sundh Meiling, olika konstnärliga gestaltningsformer hur en extraordinär tid påverkat oss som människor och processledare. Vi undersöker och hjälper varandra att göra upptäckter och synliggöra det som uppstår i spänningsfältet mellan våra olika tankar och känslor inom och mellan oss.

Vi reflekterar tillsammans över metodernas möjligheter, lämplighet och utmaningar för oss i vårt uppdrag i förändrings och utvecklingsarbete.

En utgångspunkt:

  • Att integrera tankar, känslor och handlingar
  • Att ge ökad tillgång till våra resurser
  • Att lyssna till oss själva och varandra.
  • Att mobilisera beredskap för att kunna möta omvärlden med ny känslighet och medvetenhet
  • Att reflektera över tillit som viktig aspekt i lärande och utveckling.
  • Att ge oss ökad självkännedom och självständighet

Tidigare träffar

2021, 20 april, kl 09.30-11.30
SFNs hjärngym

Häng med till hjärngymmet. Vid denna nätverksträff tränar vi våra hjärnor och övar upp vår styrka i att skapa socialt deltagande på distans. En mindworkout och träningspass för positiv social utveckling i det digitala mötesrummet. Målsättningen för träffen är att inspirera, utveckla och sprida metoder och verktyg för mellanmänsklig social interaktion som facilitatorn kan använda vid digitala möten. 

Mötet var mycket uppskattat då det bjöd på flera sociala aktiviteter som incheckningskort, konstrunda och att vi tillsammans skapade nya aktiveter som ”vinprovning on line”, ”vem bor här” och ”räck upp handen om du håller med” och dans med Jerusalema.

2021, 27 maj kl 14-17
Facilitera hybridmöten

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är HYBRIDBILD-1024x576.png

På denna nätverksträff utforskar vi tillsammans hur vi kan facilitera ”post-corona”. Många säger att hybridmöten – möten som är en blandning mellan fysiskt och digitalt – kommer att öka. Vi facilitatorer behöver förbereda oss på hur vi kan skapa delaktighet för alla deltagare även i dessa möten. Hur gör vi det? Hoppa in i förarsätet och utforska detta med andra facilitatorer. Vi tror på att vi i Svenska Facilitatornätverket har kompetensen!
Vi kommer att avsluta träffen med en digital AW och en överraskning.

Mötet var mycket välbesökt och tillsammans skapade vi vår egna tidsaxel, fångade utmaningar med hybridmöten kreerade förslag på hur vi kan leda olika delar av hybridmötet. Samtliga deltagare kunde ta del av dokumentationen efteråt. Hör av dig ifall du är nyfiken 🙂