Våra träffar


Kommande träffar

 • 27 september 2022 kl 13-16 (Zoom), Facilitera med interkulturell kompetens – Hur blir det bra? Läs mer nedan
 • 9 november 2022, heldag, Komedi och tragedi – Hur kan vi som facilitatorer hantera och mötet sol- och skuggsidor? Läs nedan
 • 26 januari 2023, kl 8.30-10 (Zoom), Årsmöte

27 september kl 13.00-16.00
”Facilitera med interkulturell kompetens – Hur blir det bra?

Zoom-möte

Mette Lindgren Helde
Expert på interkulturell kommunikation och konfliktlösning och IAF certifierad facilitator

Tillsammans kommer vi utforska faciliteringsuppdrag där faciltatorns interkulturella kompetens behövs – och kanske utmanas. Till exempel: 

 • När kulturella skillnader kopplade till olika bakgrunder (t.ex. profession/ utbildning/ etnicitet) eller språk, beteende, normer och värderingar (t.ex,. religion eller organisation) upplevs ha betydelse för uppdraget – och deltagarna; 
 • När teman som tas upp i ett möte/en session handlar om kulturmöten och kanske kulturkrock på något sätt 
 • När ”kultur” helt plötsligt ”seglar upp till ytan” och blir närvaronde som något vi behöver förhålla oss till i ett möte/en session.  

Formatet blir en blandning av korta inspel om interkulturell kompetens kopplat till faciliteringskontexten och facilitatorrollen, övningar samt dialog och reflektion. Mette kommer även presentera www.kompetensverkstaden.se – en gratis resurs som kan användas i utbildningssyften där facilitering är en kärnmetodik.

Mette Lindgren Helde är expert på interkulturell kommunikation och konfliktlösning och IAF Certified™ Professional Facilitator sam författare till utbildningsmaterial. Mette arbetar båda som utbildare, process- och projektledare och facilitator i eget företag – i Danmark, Sverige och globalt. Hon bor i skogen i Småland och är stärkt dedikerat till omställning mot en mer hållbar värld. Se mer om Mette här: https://www.linkedin.com/in/mette-lindgren-helde-13b2426/ , mette@emerging.earth, www.lindgrenhelde.com, https://www.emerging.earth/event/kulturmoten-2-0-stark-din-interkulturella-kompetens/ 


9 november 2022, heldag, Komedi och tragedi – Hur kan vi som facilitatorer hantera och mötet sol- och skuggsidor?

Fysisk träff

Hur kan vi göra för att höja energin, glädjen och kreativiteten på våra möten – och hur kan vi agera när ett möte havererar?

Hur kan vi använda såväl skugg- som solsidorna för att skapa förbättring såväl kortsiktigt under mötet som långsiktigt för gruppens fortsatta utveckling.

Under nätverksträffen kommer du få prova på olika perspektiv och metoder för att hantera olika tillstånd som omfattar såväl det glada som det ledsna mötet. Bygg på din verktygslåda för att skapa ”happy meetings” med skratt och roligheter men också metoder för att hantera motstånd, konflikter och informella ledare.

Tidigare träffar


17 maj kl. 13.00 – 16.00
Att leda och facilitera för ett gemensamt lärande”

Hybridmöte

Maria Ståhl, Process- och projektledare

Maria Ståhl faciliterar processen och utgå ifrån VAD lärande är, VARFÖR lärande är viktigt och HUR du kan leda och facilitera för ett gemensamt lärande. Utgångspunkt från övergripande forskning om lärande samt EU:s nyckelkompetens ”Lära att lära” samt folkbildningens kraft att lära för att veta tillsammans. 

Upplägg

 • Visst förarbete i att lyssna på en podd alternativt se en film samt reflektera kring någon specifik frågeställning. 
 • På träffen: Varva kortare föreläsningsinslag med gruppsamtal och övningar. 
 • Efter träffen: Egen reflektion utifrån utvalda frågor. 

Maria Ståhl, brinner för lärande och skapa förutsättningar för förändring och utveckling. Jobbar till vardags på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som process- och projektledare. Stödjer våra medlemsförbund och kollegor i distrikten att skapa strategier, strukturer och faciliterar olika processer och utvecklingsarbeten. Nyfiken och gillar att utmana mig med att testa nytt och utforska olika vägar mot målet.


24 mars kl. 13.00 – 16.00
”Facilitering och Praktisk Arbetsmiljö på Distans”

Zoom-möte

Lasse Frisk, Ledarskapskonsult

Lasse tar oss med på en resa inom Arbetsmiljöområdet. Vi kommer att ha fokus på den Organisatorisk och Sociala Arbetsmiljön och vi kommer att pröva på några verktyg för att Undersöka, Riskbedöma och Åtgärda ohälsoproblematik men också få öva på hur vi kan främja hälsas ute i våra organisationer. Vi kommer också beröra de utmaningar vi har ställts inför under de senaste 2 åren med distansarbete men också det som sker nu med en återgång till det ”nya normala”

Dessutom kommer vi som vanligt att ha mingel och samtal där vi får byta erfarenheter och klokskaper med varandra

Lasse Frisk är medlem i Facilitatornätverket sen 10 år tillbaka  och jobbar konsult med Ledarskap, Arbetsmiljö, Grupputveckling och Facilitering. Två hjärteområden är ”Involvering ”och ”det goda samtalet”

Anmälan: Som medlem får du inbjudan via epost. Är du inte medlem är du välkommen som gäst. Kontakta oss


2021, 23 november
Heldagsmöte

Ovisshet, vitalitet – tillit”

Annika Sundh Mailing
Pedagog och diplomerad uttryckande konstterapeut

Annika leder oss genom ovisshet – vitalitet – tillit och tillsammans utforskar vi olika konstnärliga gestaltningsformer och hur en extraordinär tid påverkat oss som människor och processledare. Vi undersöker och hjälper varandra att göra upptäckter och synliggöra det som uppstår i spänningsfältet mellan våra olika tankar och känslor inom och mellan oss.
Vi reflekterar tillsammans över metodernas möjligheter, lämplighet och utmaningar för oss i vårt uppdrag i förändrings och utvecklingsarbete.

Lunch för medlemmar och vi erbjuder även till gäster till självkostnadspris

”SFNs fortsättning
Med hjälp av en variation av workshopmetoder spanar vi på framtiden samt arbetar fram underlag för vidare beslut till årsmötet i februari. Vi använder rummet, golvet och väggarna och utforskar möjligheter att genomföra kreativa övningar i en hybrid form. Workshopen riktas sig främst till medlemmar som kan delta både fysiskt och digitalt.


2021, 29 september
Vår roll i det ”nya konferensrummet”

Vi gör en omvärldsbevakning av ny teknik som passar när kraven är högre,  t.ex. vid hybridmöten, många deltagare,  säkerhet eller sändnings-kvalitet. Vi reflekterar över vad som kommer att krävas av olika roller för att få detta att fungera, samt konsekvenser av tekniken.

Träffen genomförs som ett hybridmöte med en panelgrupp i rummet  och övriga online. Genomförandet sker i samverkan med teknikbolaget E11even och deras nätverk.

Programmets innehåll i korthet

 1. Genomgång av teknik och säkerhet – vad är det vi ser i rummet och hur hänger det ihop?
 2. Rollfördelning och kompetenskrav för digitala möten med högre krav
 3. Möjligheter och begränsningar för dialog & engagemang


2021, 27 maj kl 14-17
Facilitera hybridmöten

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är HYBRIDBILD-1024x576.png

På denna nätverksträff utforskar vi tillsammans hur vi kan facilitera ”post-corona”. Många säger att hybridmöten – möten som är en blandning mellan fysiskt och digitalt – kommer att öka. Vi facilitatorer behöver förbereda oss på hur vi kan skapa delaktighet för alla deltagare även i dessa möten. Hur gör vi det? Hoppa in i förarsätet och utforska detta med andra facilitatorer. Vi tror på att vi i Svenska Facilitatornätverket har kompetensen!
Vi kommer att avsluta träffen med en digital AW och en överraskning.

Mötet var mycket välbesökt och tillsammans skapade vi vår egna tidsaxel, fångade utmaningar med hybridmöten kreerade förslag på hur vi kan leda olika delar av hybridmötet. Samtliga deltagare kunde ta del av dokumentationen efteråt. Hör av dig ifall du är nyfiken 🙂


2021, 20 april, kl 09.30-11.30
SFNs hjärngym

Häng med till hjärngymmet. Vid denna nätverksträff tränar vi våra hjärnor och övar upp vår styrka i att skapa socialt deltagande på distans. En mindworkout och träningspass för positiv social utveckling i det digitala mötesrummet. Målsättningen för träffen är att inspirera, utveckla och sprida metoder och verktyg för mellanmänsklig social interaktion som facilitatorn kan använda vid digitala möten. 

Mötet var mycket uppskattat då det bjöd på flera sociala aktiviteter som incheckningskort, konstrunda och att vi tillsammans skapade nya aktiveter som ”vinprovning on line”, ”vem bor här” och ”räck upp handen om du håller med” och dans med Jerusalema.