Våra träffar


Kommande träffar 2023

 • 22 maj, em hybrid Att skapa stark företagskultur med hjälp av värderingar
 • 29/9, heldag delvis hybrid – Att utforska facilitatorns framtida roll och kompetenser (under planering)
 • 20/11, em digitalt – Facilitering i en metaverse värld (under planering)

22 maj 2023, kl. 13:00-16:00
Hybrid-möte

Skapa stark företagskultur med hjälp av värderingar

Företag har ofta värderingar uttryckta i ord, men vad betyder orden egentligen? Och hur påverkar de oss i vårt dagliga arbete?

I workshops med fokus på företagskulturen kan vi involvera medarbetarna genom att reflektera och skapa en samsyn kring värderingarna och dess innebörd i vardagen.

Med olika övningar kan vi öka förståelsen för varandra och hur olika beteenden påverkar vår arbetsmiljö.

I denna workshop gör vi övningar som öppnar upp för dialog kring mjuka värden. Vi kikar också på konkreta aktiviteter för att skapa en stark företagskultur.

Susanne Lövgren, konsult med fokus på förändringsledning och företagskultur

24 mars 2023, fm
Zoom-möte

Ulrika Eklund,
Konsult/trainer Genuine Contact
Eva P Svensson
Ledarskapskonsult/trainer Genuine Contact

Whole person process facilitation

”Designa möten som bjuder in hela människan. Workshop i skapandet av inkluderande och effektiva möten”

”Vill du skapa möten där alla deltagare känner sig sedda och hörda? Där varje individs styrkor tas tillvara för att skapa bättre resultat? Då är denna workshop för dig! Lär dig hur du kan designa möten som bjuder in hela människan och möjliggör för deltagare att bidra utifrån sina unika styrkor. Genom praktiska övningar och verktyg, kommer du att lämna workshopen med färdigheter för att skapa inkluderande och effektiva möten.”

Ulrika Eklund, konsult med fokus på jämställdhet och möten för delaktighet, trainer i Genuine Contact

Eva P Svensson, ledarskapskonsult och trainer i Genuine Contact

2022, 8 december kl 15-17
Zoom-möte

Tommie Cau
Hjälper ledare och varumärken att bli framgångsrika

Framtidens arbetsplats – facilitatorns största dröm? 

Välkomna på en träff med spaningar och frågor om facilitatorns roll och möjligheter på framtidens flexibla och hybrida arbetsplats. Arbetslivsstrategen och facilitatorn Tommie Cau från Future Work Labs presenterar 5 konkreta scenarier för framtidens arbetsliv och kontor och frågar sig om inte just facilitering är nyckeln till framtiden. Hur kan facilitatorn underlätta den hybrida strategi som många organisationer har bestämt? Vad blir facilitatorns roll på det framtida kontoret där upplevelse, kultur, gemenskap och kreativitet smås blir centrum? Och måste inte alla internt få svart bälte i virtuell facilitering om vi aldrig ses fysiskt? Vi diskuterar och grupparbetar kring frågor som kommer hjälpa både Tommie och oss skapa mer värde för de vi jobbar med. Läs mer om Tommie Cau.
Anmälan: Som medlem får du inbjudan via epost efter heldagsmötet – spara datum så länge :-). Är du inte medlem är du välkommen som gäst. Kontakta oss.


2022, 9 november, heldag,
Fysiskt- Iterums lokaler

Elin Persson
Partner och senior instruktör, Dale Carnegie Sweden

Elin Persson har en stor variation på uppdrag med bland annat program inom kommunikation, ledarskap, digitalt genomslag samt affärsmannaskap. Projekten är antingen i öppen regi eller genom kundanpassningar. Senast avslutade Elin en större ledarskapssatsning för samtliga chefer och ledare på Forsmark, Vattenfall.

Komedi och tragedi – Hur kan vi facilitatorer hantera och mötets sol- och skuggsidor?

Det vi tränar på regelbundet blir vi bättre på. Det innebär om vill vi växa i vår roll som facilitatorer och bli tryggare, starkare, mer energifyllda så behöver vi träna på det regelbundet. Detta kommer inte av sig självt. Det handlar om att ha rätt inställning och kunskap, samtidigt som vi ökar vår medvetenhet och anstränger oss i intention varje dag för att bli bättre. Det är en process i livslångt lärande som kan liknas vid en tävling utan målsnöre, det tar aldrig slut däremot kan vi hela tiden bli mer innovativa och ständigt vara nyfikna på nya sätt att arbeta.

Upplägg för dagen
08.30 Förmingel
09.00 Inledning
Incheckning med tema psykologisk trygghet
workshop del 1
lunch
workshop del 2
utcheckning, valberedning, önskemål på nätverket
16.00 slut

Workshopen – Vad kan du se fram emot?
Det är en aktiv workshop med fokus på praktisk implementering som präglas av högt tempo och mycket aktivitet. Vi kommer att få träna i en stödjande och utmanande atmosfär för att skapa många insikter och långsiktiga skiften. Du kommer få metoder, verktyg och kommunikativa strukturer som hjälper dig i din facilitatorroll och som person. Vi gör detta genom bland annat träning som stärker vår flexibilitet och förmåga att hantera andras åsikter och perspektiv i syfte att öka samarbete, inkludering och den psykologiska tryggheten. Resultatet blir att du uppfattas som en öppen, tydlig och förtroendeingivande ledare. Du får med dig storytelling-teknik, struktur för att skapa intresse, teknik för att hantera olika åsikter samt hur vi hanterar ickeverbal kommunikation som facilitatorer.

Anmälan
Som medlem ska du ha fått inbjudan via epost där du kan klicka in din anmälan. En gäst per medlem är välkommen och som gäst tillkommer en kostnad på 200 kr för fika och lunch. Anmälan är bindande och inbetalning för eventuell gäst sker via PG 30 50 79-6.  Om du saknar inbjudan eller har andra frågor kring anmälan Kontakta oss


2022, 27 september kl 13.00-16.00
Zoom-möte

Mette Lindgren Helde
Expert på interkulturell kommunikation och konfliktlösning och IAF certifierad facilitator

”Facilitera med interkulturell kompetens – Hur blir det bra?

Tillsammans kommer vi utforska faciliteringsuppdrag där faciltatorns interkulturella kompetens behövs – och kanske utmanas. Till exempel: 

 • När kulturella skillnader kopplade till olika bakgrunder (t.ex. profession/ utbildning/ etnicitet) eller språk, beteende, normer och värderingar (t.ex,. religion eller organisation) upplevs ha betydelse för uppdraget – och deltagarna; 
 • När teman som tas upp i ett möte/en session handlar om kulturmöten och kanske kulturkrock på något sätt 
 • När ”kultur” helt plötsligt ”seglar upp till ytan” och blir närvaronde som något vi behöver förhålla oss till i ett möte/en session.  

Formatet blir en blandning av korta inspel om interkulturell kompetens kopplat till faciliteringskontexten och facilitatorrollen, övningar samt dialog och reflektion. Mette kommer även presentera www.kompetensverkstaden.se – en gratis resurs som kan användas i utbildningssyften där facilitering är en kärnmetodik.

Mette Lindgren Helde är expert på interkulturell kommunikation och konfliktlösning och IAF Certified™ Professional Facilitator sam författare till utbildningsmaterial. Mette arbetar båda som utbildare, process- och projektledare och facilitator i eget företag – i Danmark, Sverige och globalt. Hon bor i skogen i Småland och är stärkt dedikerat till omställning mot en mer hållbar värld. Se mer om Mette här: https://www.linkedin.com/in/mette-lindgren-helde-13b2426/ , mette@emerging.earth, www.lindgrenhelde.com, https://www.emerging.earth/event/kulturmoten-2-0-stark-din-interkulturella-kompetens/ 

Tidigare träffar


2022, 17 maj kl. 13.00 – 16.00
Hybridmöte

Maria Ståhl, Process- och projektledare

Att leda och facilitera för ett gemensamt lärande”

Maria Ståhl faciliterar processen och utgå ifrån VAD lärande är, VARFÖR lärande är viktigt och HUR du kan leda och facilitera för ett gemensamt lärande. Utgångspunkt från övergripande forskning om lärande samt EU:s nyckelkompetens ”Lära att lära” samt folkbildningens kraft att lära för att veta tillsammans. 

Upplägg

 • Visst förarbete i att lyssna på en podd alternativt se en film samt reflektera kring någon specifik frågeställning. 
 • På träffen: Varva kortare föreläsningsinslag med gruppsamtal och övningar. 
 • Efter träffen: Egen reflektion utifrån utvalda frågor. 

Maria Ståhl, brinner för lärande och skapa förutsättningar för förändring och utveckling. Jobbar till vardags på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som process- och projektledare. Stödjer våra medlemsförbund och kollegor i distrikten att skapa strategier, strukturer och faciliterar olika processer och utvecklingsarbeten. Nyfiken och gillar att utmana mig med att testa nytt och utforska olika vägar mot målet.


2022, 24 mars kl. 13.00 – 16.00
Zoom-möte

Lasse Frisk, Ledarskapskonsult

”Facilitering och Praktisk Arbetsmiljö på Distans”

Lasse tar oss med på en resa inom Arbetsmiljöområdet. Vi kommer att ha fokus på den Organisatorisk och Sociala Arbetsmiljön och vi kommer att pröva på några verktyg för att Undersöka, Riskbedöma och Åtgärda ohälsoproblematik men också få öva på hur vi kan främja hälsas ute i våra organisationer. Vi kommer också beröra de utmaningar vi har ställts inför under de senaste 2 åren med distansarbete men också det som sker nu med en återgång till det ”nya normala”

Dessutom kommer vi som vanligt att ha mingel och samtal där vi får byta erfarenheter och klokskaper med varandra

Lasse Frisk är medlem i Facilitatornätverket sen 10 år tillbaka  och jobbar konsult med Ledarskap, Arbetsmiljö, Grupputveckling och Facilitering. Två hjärteområden är ”Involvering ”och ”det goda samtalet”

Anmälan: Som medlem får du inbjudan via epost. Är du inte medlem är du välkommen som gäst. Kontakta oss


2021, 23 november
Heldagsmöte

Annika Sundh Mailing
Pedagog och diplomerad uttryckande konstterapeut

Ovisshet, vitalitet – tillit”

Annika leder oss genom ovisshet – vitalitet – tillit och tillsammans utforskar vi olika konstnärliga gestaltningsformer och hur en extraordinär tid påverkat oss som människor och processledare. Vi undersöker och hjälper varandra att göra upptäckter och synliggöra det som uppstår i spänningsfältet mellan våra olika tankar och känslor inom och mellan oss.
Vi reflekterar tillsammans över metodernas möjligheter, lämplighet och utmaningar för oss i vårt uppdrag i förändrings och utvecklingsarbete.

Lunch för medlemmar och vi erbjuder även till gäster till självkostnadspris

”SFNs fortsättning
Med hjälp av en variation av workshopmetoder spanar vi på framtiden samt arbetar fram underlag för vidare beslut till årsmötet i februari. Vi använder rummet, golvet och väggarna och utforskar möjligheter att genomföra kreativa övningar i en hybrid form. Workshopen riktas sig främst till medlemmar som kan delta både fysiskt och digitalt.


2021, 29 september
Vår roll i det ”nya konferensrummet”

Vi gör en omvärldsbevakning av ny teknik som passar när kraven är högre,  t.ex. vid hybridmöten, många deltagare,  säkerhet eller sändnings-kvalitet. Vi reflekterar över vad som kommer att krävas av olika roller för att få detta att fungera, samt konsekvenser av tekniken.

Träffen genomförs som ett hybridmöte med en panelgrupp i rummet  och övriga online. Genomförandet sker i samverkan med teknikbolaget E11even och deras nätverk.

Programmets innehåll i korthet

 1. Genomgång av teknik och säkerhet – vad är det vi ser i rummet och hur hänger det ihop?
 2. Rollfördelning och kompetenskrav för digitala möten med högre krav
 3. Möjligheter och begränsningar för dialog & engagemang


2021, 27 maj kl 14-17

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är HYBRIDBILD-1024x576.png

Facilitera hybridmöten

På denna nätverksträff utforskar vi tillsammans hur vi kan facilitera ”post-corona”. Många säger att hybridmöten – möten som är en blandning mellan fysiskt och digitalt – kommer att öka. Vi facilitatorer behöver förbereda oss på hur vi kan skapa delaktighet för alla deltagare även i dessa möten. Hur gör vi det? Hoppa in i förarsätet och utforska detta med andra facilitatorer. Vi tror på att vi i Svenska Facilitatornätverket har kompetensen!
Vi kommer att avsluta träffen med en digital AW och en överraskning.

Mötet var mycket välbesökt och tillsammans skapade vi vår egna tidsaxel, fångade utmaningar med hybridmöten kreerade förslag på hur vi kan leda olika delar av hybridmötet. Samtliga deltagare kunde ta del av dokumentationen efteråt. Hör av dig ifall du är nyfiken 🙂


2021, 20 april, kl 09.30-11.30

SFNs hjärngym

Häng med till hjärngymmet. Vid denna nätverksträff tränar vi våra hjärnor och övar upp vår styrka i att skapa socialt deltagande på distans. En mindworkout och träningspass för positiv social utveckling i det digitala mötesrummet. Målsättningen för träffen är att inspirera, utveckla och sprida metoder och verktyg för mellanmänsklig social interaktion som facilitatorn kan använda vid digitala möten. 

Mötet var mycket uppskattat då det bjöd på flera sociala aktiviteter som incheckningskort, konstrunda och att vi tillsammans skapade nya aktiveter som ”vinprovning on line”, ”vem bor här” och ”räck upp handen om du håller med” och dans med Jerusalema.