Bli medlem

Vilka vänder vi oss till?

Vi nätverksmedlemmar representerar både stora och små organisationer från privat verksamhet och offentlig sektor. Som medlem förväntas vi alla bidra i nätverket med exempelvis idéer, kunskap, workshopledning vilket gör att nätverket ständigt utvecklas!

Nätverka

Som medlem får du tillgång till vår slutna Facebookgrupp där vi tipsar, inspirerar och hjälper varandra med metoder och verktyg.

Som medlem kan du bjuda in gäster till en nätverksträff

Vill du ha mer information? Kontakta oss

Årsavgift

Du betalar endast 300 kr i medlemsavgift plus 1 100 kr i serviceavgift per år i medlemsavgift. I årsavgiften ingår fyra nätverkträffar per år och tillgång till sluten Facebook grupp.  När vi ses fysiskt ingår förtäring.

Inbetalning sker via PG 30 50 79-6
Viktigt att ange namn och epostadress vid inbetalningen.


”Det är hit jag vänder mig för att fylla på min verktygslåda.”

”Här får jag öva och testa nya metoder i ett tryggt rum.”

”På träffarna är det lätt att fånga upp den senaste forskningen.”

”Häftigt att träffa andra från olika branscher, befattningar och uppdrag.”

”Fantastiskt att få träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter och utforska faciliteringens kraft tillsammans!”

”Mycket inspirerande med gästföreläsare.”