Kontakt

Du är välkommen att kontakta nätverket genom styrelsen via vårt kontaktformulär nedan eller info@facilitatornatverket.se.

Kontakt

Styrelse 2024

  Ralf Wisniewski, ordförande
  Christer Månsson, kassör
  Eva Abrahamsson, ledamot
  Mats Waara, ledamot
  Martina Brandt, ledamot
  Annika Tibbling, ledamot
  Ulrika Eklund, ledamot

  Styrelsen är en arbetande styrelse på ideell basis och administrerar medlemshantering, kassa, hemsida, planera nätverksträffar med allt vad det kan innebära med inbjudningar, annonsering, bokning av lokal/digitalt rum samt kontakt med medlemmar. Styrelsen träffas dels för att planera nätverksträffar och dels för att hantera/utveckla administrationen. Som styrelseledamot förväntas du ansvara för någon av årets nätverksträffar och också bidra med administration av något slag.

  Svenska Facilitatornätverkets policy kring hantering av personuppgifter

  Svenska Facilitatornätverket följer gällande dataskyddsförordning för föreningar kring hantering av personuppgifter. Detta för att skydda våra medlemmar, gäster och andra medverkande aktörer (benämns som medlemmar).När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter sparas i Svenska Facilitatornätverkets medlemsregister.

  Ansvarig: Styrelsen

  Syfte: Vi samlar in och hanterar enbart personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer för medlemshantering, kontakta medlemmar, skicka inbjudningar till nätverksträffar och informationsutskick.

  • Vi ser till att uppgifterna är korrekta och uppdaterar dom efter behov. Byter du e-postadress eller namn är det viktigt att du meddelar detta till info@facilitatornatverket.se
  • Vi raderar dina personuppgifter senast tre år efter avslutat medlemskap för att kunna nå ut till dig om nyheter och eventuella erbjudanden. 
  • Vi sprider inga personuppgifter som kan användas kommersiellt eller i annat syfte.
  • Vi publicerar inga personuppgifter såsom namn och foto på hemsida, sociala medier eller vid utskick utan särskilt medgivande.
  • Du som medlem har rätt att på begäran ta del av dina uppgifter enligt ovan.

  Vill du veta mer om dataskyddsförordningen finns mer på IMY (Integritetsskyddsmyndigheten)  GDPR för föreningar. Har du frågor och funderingar om hur Svenska Facilitatornätverket hanterar