Skip to content
Föreningen för dig som vill utvecklas inom facilitering

facilitatornätveket2-1024x493

MÖTESPLATS

Svenska Facilitatornätverket (SFN) är ett ideellt nätverk för alla som praktiserar facilitering och vill träffa andra inom området och utbyta erfarenheter.

UTVECKLING

Vi träffas fyra gånger om året för att fördjupa oss inom olika delar av facilitering som metoder, gruppdynamik, kreativitet, besvärliga situationer och facilitatorrollen med mera.

REFLEKTION & LÄRDOM

Våra träffar är i högsta grad interaktiva och för det mesta handlar det om att prova på och reflektera tillsammans med andra facilitatorer.

SÅ TYCKER VÅRA MEDLEMMAR

”Fantastiskt att få träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter och utforska faciliteringens kraft tillsammans!”

VI UTVECKLAS TILLSAMMANS

Vi strävar efter att skapa en organisation för likasinnade yrkesmänniskor där vi genom varandras erfarenhet kan utvecklas inom det område vi verkligen brinner för.

STYRELSEN

Hanna Carlson, Ordförande
Maria Björkman, Kassör
Merja Lindqvist, Sekreterare
Sara Nordblom, Ledamot
Catrine W Lindholm, Ledamot