facilitatornätveket2-1024x493
Föreningen för dig som vill utvecklas inom facilitering

NÄTVERK

Svenska Facilitatornätverket (SFN) är ett ideellt nätverk för alla som praktiserar facilitering och vill träffa andra inom området. Tillsammans utbyter vi erfarenheter, tar del av senaste forskningen inom området och framförallt har skoj.

UTVECKLING

Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar både digitalt och fysiskt för att fördjupa och vidareutvecklas inom olika delar av facilitering som metoder, gruppdynamik, kreativitet, besvärliga situationer och facilitatorrollen med mera.

REFLEKTION & GEMENSAMT LÄRANDE

Våra träffar är i högsta grad interaktiva och för det mesta handlar det om att prova på och reflektera tillsammans med andra facilitatorer.

SÅ TYCKER VÅRA MEDLEMMAR

”Det är hit jag vänder mig för att fylla på min verktygslåda.”

”Här får jag öva och testa nya metoder i ett tryggt rum.”

”Fantastiskt att få träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter och utforska faciliteringens kraft tillsammans!”

”På träffarna är det lätt att fånga upp den senaste forskningen.”

”Häftigt att träffa andra från olika branscher, befattningar och uppdrag.”

”Mycket inspirerande med gästföreläsare.”

STYRELSEN

Catrin Pettersson, Ordförande
Maria Björkman, Kassör
Veronica Kurkko, Ledamot
Sara Strandberg, Ledamot
Pia Villför Larsson, Ledamot
Margareta Landgren, Ledamot