NÄTVERKSTRÄFF –”DEN RYSKA DOCKAN- ROLLERNA I ROLLEN SOM FACILITATOR”

Årets andra träff hade temat ”Roller”. Vi stannade upp och utforskade de roller vi bär i ett sammanhang och hur vi nyfiket kan göra medvetna val i våra rollförflyttningar när vi arbetar med en grupp. Vi reflekterade över hur vi kan använda oss själva i fler roller eller få span på roller vi redan tar. Hanna guidade oss igenom ”Rollcirkeln” där vi tydligt fick syn på roller vi tar och som kanske inte alltid är önskvärda i sammanhanget och på roller vi önskar att ta.

Vi riktar ett stort tack till vår gästföreläsare, Allan Wright, Plunge, som med glimten i ögat och med ett stort engagemang guidade oss vidare i Aktionsmetodik för rollbyte, rollförväntan i systemet, ”SCT System Centered Training”, kontext, mål, roll och person. Tack Alan!

Efter avslutade lärdomar och rollbyten fortsatte vi med den lite mer lättsamma ”mingelrollen” i en lättsam AW med bubbel och snacks Iterums trevliga lokaler.

Tack alla ni 40 personer som var med och bidrog till en lyckad eftermiddag!